نقد مستند ظهور بسیار نزدیک است
54 بازدید
محل ارائه: رادیو گفتگو/ مناظره
نوع اثر: برنامه رادیوی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی
نقد مستند ظهور بسیار نزدیک است قائم مقامی-جعفری-علوی قسمت دوم