هشدار روایات به مراقبت از انحطاط مالی در آخرالزمان
59 بازدید
موضوع: امامت و مهدویت
مصاحبه کننده : خبرنگار حوزه مهدویت خبرگزاری شبستان
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : خبرگزاری شبستان
تاریخ نشر : Oct 19 2014 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

حجت الاسلام جواد جعفری در گفت و گو با خبرنگار حوزه مهدویت خبرگزاری شبستان با اشاره به وضعیت اقتصادی و مالی در آخرالزمان گفت: در این رابطه روایات متعددی در منابع اسلامی وجود دارد که یکی از این روایات روایتی مفصل از امام صادق(ع) است.

وی با بیان اینکه این روایت سند قابل اعتباری دارد، خاطرنشان کرد: این روایت را فردی به نام حمران از امام صادق(ع) نقل می کند که در کتاب روضه کافی صفحه 36 آمده است، در این حدیث امام صادق (ع) اوضاع آخرالزمان را بیان می کنند که بخشی از آن مربوط به مسائل مالی و اقتصادی است.

حجت الاسلام جعفری ادامه داد: امام در ادامه این روایت می فرمایند: افراد در آخرالزمان اموالشان را در غیر اطاعت خدا صرف می کنند، راه هایی که به جز دستور خدا بوده و کسی هم آنها را نهی نکرده و دستشان را هم نمی گیرد. به عبارتی در جهت منع این کار تلاشی نمی کنند.

این پژوهشگر مهدوی با بیان اینکه امام می فرمایند: در آخرالزمان کسانی که تمکن مالی دارند، عزیزتر از کسانی هستند که در فقر مالی به سر می برند، اظهارداشت: در آخرالزمان به جای اینکه مومنان و اهل تقوا عزیز شمرده شوند. کسانی که صاحبان پول هستند، بیشتر مورد احترام قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه تکرار برخی از مطالب ازسوی امام در این روایت نشان دهنده اهمیت موضوع است، تصریح کرد: در ادامه این روایت آمده که مردم در آخرالزمان اموال بسیاری را در راه غضب و خشم الهی خرج می کنند. همانطور که درحال حاضر مراسم ها و مجالسی برپا می شود که مورد رضایت خدا نیست و اسراف محض است.

حجت الاسلام جعفری افزود: امام صادق(ع) می فرمایند: در آخرالزمان والیان و حاکمان برای اینکه حکمی صادر کنند، رشوه می گیرند و حاکمیت و حکم برای افراد به مقدار پولی که می دهند، داده می شود. به این معنا که هر کس پول بیشتری داشته باشد، قدرت بیشتری دارد و مصداق همان شعار است که فساد اقتصادی، قدرت سیاسی می آورد.

استاد مرکز تخصصی مهدویت تبلیغات کلان انتخاباتی برای به دست آوردن رای بیشتر را مصداق این بخش روایت دانست و بیان داشت: امام در ادامه می فرمایند: معیشت مردم در آخرالزمان از کم فروشی در پیمانه و ترازو تامین می شود و روزی آنها از خیانت در اموال به دست می آید. در حال حاضر در فروش برخی از مواد غذایی این مورد دیده می شود.

وی با اشاره به فرموده امام مبنی بر اینکه مردم در آخرالزمان از زمانی که پول درمی آورند، یک بار هم واجبات مالی را ادا نمی کنند، گفت: به این معنی که مردم در طول درآمد خود، یک بار هم زکات و خمس خود را نمی دهند.

حجت الاسلام جعفری با بیان اینکه امام می فرمایند: در آخرالزمان می بینی که مردم برای کسب حرام با خود مسابقه می دهند، اظهارداشت: در آخرالزمان نه تنها به دست آوردن مال حرام جلوه نمی کند، بلکه مردم در به دست آوردن این مال با هم مسابقه می دهند و هر کس بیشتر به دست آورد، زرنگ تر و باهوش تر است.

این پژوهشگر مهدوی ادامه داد: همچنین امام می فرمایند: در آخرالزمان هر کس که طالب کسب حلال است، سرزنش و عیب جویی می شود. در مقابل هر کس که طالب کسب حرام است، مدح شده و بزرگ شمرده می شود.

وی با بیان اینکه امام در توصیف مسائل اقتصادی آخرالزمان می فرمایند که وقت هایی می شود که مردم در مجلسی فقط به حرف کسانی گوش می دهند که پول زیادی دارند، تصریح کرد: افراد به کسانی که احتیاج مالی دارند، به خاطر غیر خدا رحم می کنند و حتی اگر به نیازمندان کمک مالی کنند، نه به خاطر اینکه خدا فرموده و امر کرده. بلکه به خاطر مسائل دیگر مانند احساسات و تمسخر و خندیدن کمک می کنند. آنها در کمک به افراد نیازمند مسائل اسلامی را رعایت نمی کنند.

حجت الاسلام جعفری افزود: امام می فرمایند: می بینید که افراد مال بسیاری را در غیر طاعت خدا خرج می کنند و در مسائلی که اطاعت و بندگی خدا نیست، قادرند پول زیادی بدهند. در مقابل در موضوعاتی که اطاعت و عبودیت است، همان مقدار کم را هم نمی دهند.

استاد مرکز تخصصی مهدویت خاطرنشان کرد: همچنین افرادی در آخرالزمان هستند که روزشان تمام می شود، درحالی که در آن روز نتوانستند از کم فروشی پولی به دست آورند، نتوانستند با تقلب و خیانت جنسی را بفروشند. این افراد در آن روز غمگین هستند و احساس می کنند که روزشان ضایع شده و مفید نبوده و ضرر کرده اند.

وی با بیان اینکه امام می فرمایند: در آخرالزمان سلطان و حاکم غذاها را احتکار می کند تا بتواند بیشتر و گران تر بفروشد، اظهارداشت: افرادی در آخرالزمان هستند که برای اینکه نماز بخوانند، طلب پول می کنند و کارهای دینی حساب و کتاب مالی پیدا می کند، همچنین به فرموده امام خوردن مال یتیمان در آخرالزمان مورد مدح و ستایش مردم قرار می گیرد.

حجت الاسلام جعفری با بیان اینکه بخش های اقتصادی این روایت برخی به افراد جامعه و برخی دیگر بحث های اجتماعی و حکومتی اشاره می کند، تصریح کرد: امام در رابطه با مصرف اموال تذکر می دهند. ولی نکته ای که باید توجه کرد این است که نباید گمان کرد که این دست از روایات اخباری هستند و این اتفاقات حتما اتفاق می افتد.

استاد مرکز تخصصی ادامه داد: این روایات هشداری است به مردم که اگر مراقب نباشید، ممکن است قبل از ظهور انحطاط مالی و اقتصادی اتفاق بیفتد، جامعه شیعی باید مراقب باشد که با امر به معروف و نهی از منکر، همچنین با نظارت بخش های دولتی نگذارند چنین شرایطی به وجود آید.

وی با بیان اینکه این روایت و احادیث بیشتر حالت انذار و هشدار دارند، تاکیدکرد: حالت اخباری از این دست از روایات ساقط است.

آدرس اینترنتی