پژوهشکده حج و زیارت ◂ پنجمین همایش بین المللی دکترین مهدویت
پژوهشگر برتر مهدویت در سال 1388