منبع شناسی مهدویت (توصیف کتاب‌های روایی مرجع در موضوع مهدویت) 1384
54 بازدید
محل ارائه: مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم
مقطع: سطح 3
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شناخت صحیح و کامل هر موضوع, بستگی به میزان آگاهی‌ای دارد که از راههای مختلف درباره آن به دست می‌آید و هر اندازه در این راستا به منابع غنی‌تر و مطمئن‌تری دسترسی داشته باشیم شناخت دقیق‌تری به دست می‌آوریم. بر این اساس، فهم و شناخت معارف مهدوی نیاز به منابعی دارد که کوتاهی در گزینش و مراجعه به آنها سبب برداشت ناقص و ناروا می‌شود. چه بسا منابعی که در دسترس و دارای اعتبار است و نقش مهمی در فهم مقاصد فرهنگ مهدویت دارد، ولی بر اثر ناآگاهی از منبع بودن آن و یا ناتوانی در مراجعه بدان، متروک ماند و در نتیجه بسیاری از نکته‌ها، مورد غفلت و یا سوءفهم قرار گیرد. از سویی مهدویت ـ به جز اصل و کلیات آن که عقلی است ـ موضوعی نقلی و مما أخبر به النبی و الأئمه من اهل بیت  است, بنابراین روایت نقش محوری و تعیین کننده‌ای دارد. اصل اولی در روایت اعتبار و سندیت آن است و یکی از شاخص‌های مهم در این امر، منبع و مأخذی است که روایت از آن نقل می‌شود. با توجه به این مقدمات روشن می‌گردد شناخت منابع روایی مهدویت در برداشت و فهم صحیح موضوعات مهدویت نقشی حساس و حیاتی دارد.
دانلود