نقد بخش امامت کتاب شرح مقاصد (کتاب کلامی اهل تسنن).
44 بازدید
محل ارائه: مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم
مقطع: سطح 3
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی