حدیث حضور (دلیل های نقلی وجود امام دوازدهم)
78 بازدید
ناشر: موسسه آینده روشن
نقش: نویسنده
سال نشر: 1394
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
از مسائل مهم در موضوع مهدویت، ولادت و وجود امام عصر، حضرت حجت بن الحسن است. بسیاری از مسائل دیگر مانند غیبت و نقش امام غایب، به اثبات ولادت و وجود آن حضرت بستگی دارد. دانشمندان شیعه برای اثبات این امر مهم، دلیل‌های متعدی آورده‌اند که به طور کلی این دلیل‌ها را به سه گروه می‌توان تقسیم کرد: کلامی، نقلی و تاریخی. دلیل‌های نقلی شامل آیات قرآن و روایت‌های رسیده از طریق شیعه و اهل تسنن است. احمد الکاتب از نویسندگان عرب‌زبان درصدد انکار ولادت و وجود امام دوازدهم است. از این رو در کتاب خویش در صحت دلیل‌های نقلی و نیز در دلالت آنها بر مقصود شیعه تردید کرده است. این نوشتار ضمن نقل عین عبارت‌های وی به نقد و پاسخ‌گویی به آنها می‌پردازد. این تحقیق در پی آن است که پاسخ دهد. آیات و احادیث مهدوی چگونه بر شخص خاص و معینی دلالت دارد؟ دانشمندان شیعه چگونه به روایات مهدوی استدلال کرده‌اند؟ متکلمان شیعه قبل از قرن چهارم چگونه به احادیث دوازده امام استدلال کرده‌اند؟ به چه دلیل شیعیان از اول معتقد به ختم امامت با فرزند امام حسن عسکری بودند؟ چگونه ثابت می‌شود امامان و شیعیان از فهرست نام امامان خبر داشتند؟ چرا امامان به فهرست نام ائمه در پاسخ به شیعیان اشاره نمی‌کردند؟ چگونه شیعیان از فهرست نام امامان مطلع بودند؟ احادیث بدا در امامت چگونه با معلوم بودن نام امامان سازگاری دارد؟ محدثان و مورخان قرن سوم و قبل از آن چگونه به احادیث فهرست نام امامان اشاره کرده‌اند؟ چرا شیخ صدوق در تعداد امامان شک داشته است؟ احادیثی که می‌گوید بعد از امام دوازدهم امامانی می‌آیند چه معنایی دارد؟ احادیثی که موهن عدد سزده برای تعداد امامان است چگونه معنا می‌شود؟ رابطه کتاب سلیم بن قیس و احادیث دوازده امام چگونه است؟ اندیشمندان شیعه تا چه میزان به کتاب سلیم اعتماد کرده‌‌اند؟ شیعیان تا چه میزان به کتاب سلیم اعتماد کرده‌‌اند؟ سخن شیخ مفید در مورد کتاب سلیم چیست؟ فرقه زیدیه چه شبهاتی را علیه شیعه مطرح کرده است؟ احادیث دوازده امام چگونه بر وجود امام دوازدهم دلالت می‌کند؟ امام غایب چه سودی دارد؟ روایاتی که گویای شرط ظاهر بودن برای امام است، چگونه با امامت امام غایب سازگاری دارد؟ احادیث لزوم امام در هر زمان چگونه بر وجود امام دوازدهم دلالت می‌کند؟ امام حسن عسکری چگونه بر امامت و جانشینی فرزند خویش تصریح کرده است؟