اشتراکات شیعه و اهل سنت در مهدویت
69 بازدید
ناشر: مشعر
نقش: نویسنده
شابک: 978- 964-540-517-3
سال نشر: 1393
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
عقیده مهدویت، از عقایدی است که تمام مسلمانان با داشتن اختلاف مذهبی، بر آن اتفاق‌نظر دارند؛ چراکه موعود کتاب آسمانی مسلمانان و بشارت پیامبر آخرالزمان حضرت محمد مصطفی (ص) است. مطرح کردن اندیشه مهدویت می‌تواند چشم‌انداز حرکت امت اسلامی را مشخص نماید. هر فرد، گروه، تشکل و جامعه‌ای می‌تواند در سایه توجه به مهدویت، وظیفه خود را بشناسد و براساس آن، عملکرد خود را بسنجد. می‌توان با نگاه به این وعده بزرگ الهی و نبوی، فصلی مشترک برای گفت‌وگوی بین مذاهب اسلامی ایجاد نمود و مسلمانان را بیشتر به هم نزدیک کرد؛ چراکه بسیاری از موضوعات مهدویت میان همه مذاهب اسلامی مشترک است. متأسفانه گروه‌هایی که با وحدت مسلمانان، منافع شیطانیشان به خطر می‌افتد، همواره به‌دنبال ایجاد تفرقه‌اند و چنین وانمود می‌کنند که عقیده مهدویت در نظام فکری شیعه، فصل مشترکی با اهل تسنن ندارد و امام مهدی شیعه (عج) تنها در نام «مهدی» با اهل‌سنت مشترک است. گروه‌های تکفیری وهابیت از این دسته‌اند. صورت خوش‌بینانه این است که چنین افرادی، افزون بر بی‌اطلاعی از روایات شیعه، کمترین آگاهی هم از منابع روایی اهل‌تسنن ندارند؛ زیرا اگر نیم‌نگاهی به این کتاب‌ها بیندازند، خواهند دید بسیاری از مسایل مهدویت میان شیعه و سنی مشترک است. در واقع این تحقیق، به برخی نقاط مشترک میان شیعه و سنی در مسئله مهدویت می‌پردازد. بی‌شک، مراجعه به منابع روایی شیعه و اهل‌سنت و استخراج روایات مشترک، به روشنی گویای اشتراک فراوان و وحدت نظر جهان اسلام در آموزه بالنده مهدویت است. در این نوشتار موارد مشترک میان فرق اسلامی در سه بخش کلی ارائه می‌شود: بخش اول، مشترکات روایات شیعه و سنی درباره شخص امام مهدی (عج). بخش دوم، مشترکات درباره قیام ایشان و بخش سوم مشترکات درباره دوران حکومت امام مهدی (عج) است.