دیدار در عصر غیبت از نفی تا اثبات (پایان نامه سطح سه )
90 بازدید
ناشر: مؤسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت)
نقش: نویسنده
شابک: 978-600-5073-17-1
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
در این پژوهش ابتدا به اهمیت بحث از ملاقات پرداخته شده و ثابت گردیده: چون موضوع برای جامعه آثار مفیدی دارد و در عین حال آسیب‌زا است لذا باید مورد بحث دقیق قرار گیرد. بعد کسانی که در این موضوع کار کرده‌اند نام برده شده و فرض تحقیق بر این نهاده شده که دیدار در غیبت کبرا ممکن است اما محدودیت‌هایی دارد. کتاب‌هایی که می‌توان این موضوع را در آنها یافت نام برده شده و در لیست کردن سیر تاریخی رعایت شده است از مرحوم کلینی شروع و به نویسندگان معاصر ختم شده است. سپس برخی واژه‌ها معنا شده و تقسیم بندی انواع ملاقات برای روشن شدن محل نزاع صورت گرفته است نتیجه این شده که دیدار در خواب و مکاشفه مورد بحث اصلی نیست بحث در دیدار در بیداری است. در فصل بعد شروع به اثبات ملاقات در بیداری شده است. اول امکان ذاتی آن از راه برهان و احادیث ثابت شده بعد لزوم از راه لزوم اثبات وجود مقدس امام ثابت شده است. بحث اصلی اثبات وقوع ملاقات است که از راه اثبات حکایت‌ها، اجماع تشرفی، گواهی علما و ادعیه نقل شده این کار به انجام رسیده است. پس از اثبات ملاقات به اشکالات پرداخته شده، مهم‌ترین اشکال در روایات و در توقیع علی بن محمد سمری است که بعد از بحث مفصل و ارائه نظر علما ثابت شده از نظر سند حسن بن احمد شناخته شده نیست و از نظر دلالت توقیع شامل محل بحث نیست و در صدد انکار مدعیان نیابت یا ظهور است و اگر مورد بحث را شامل شود، توان تعارض با یقین حاصل از ملاقات‌ها را ندارد. بعد چند گروه دیگر از روایات طرح و پاسخ داده شده مثل روایت لاتری که به نظر خبر از غیبت است نه نفی دیدار. در ادامه، تضادها مطرح شده است مانند مخالفت دیدار با فلسفه غیبت و پاسخ داده شده که چون دیدارها نادر هستند مخالفتی با غیبت ندارد. فرق غیبت صغرا و کبرا نیز در بود و نبود سفیر است نه دیدار و عدم آن. بعد ثابت شده هیچ یک از دانش‌مندان شیعه منکر دیدار نیستند و نسبت‌های داده شده خلاف واقع است. در پایان بیان شده که اگر ملاقات به گونه صحیح در جامعه تبیین و چهار چوب آن روشن شود آسیب‌هایی مانند مدعیان دروغین و خرافات در جامعه پدید نخواهد آمد و کسی به تشیع بد بین نخواهد شد.
آدرس اینترنتی