علل و آثار غیبت امام عصر
58 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قیام حضرت مهدی در آخرالزمان که جهان را پر از عدل و داد ‌می‌نماید عقیده‌ای فراگیر است. تمام فرق مسلمین به این حقیقت ایمان دارند زیرا موعود کتاب آسمانی مسلمانان است و بشارت پیامبر آخرالزمان حضرت محمد مصطفی. بسیاری از موضوعات مهدویت میان همه مذاهب اسلامی مشترک است بنابراین این اندیشه می‌تواند مایه وحدت جهان اسلام گردد و فصل مشترکی برای گفتگوی بین مذاهب اسلامی باشد. در این میان موارد اختلافی را نیز می‌توان به بحث گذارد تا مذاهب دیگر تصور صحیحی از آن مقوله داشته باشند. روشن است که سوء تفاهم‌ها عرصه را برای دشمنان اسلام مساعد می‌کند تا با القاء شبهات و مطالب دروغ بین مذاهب آتش کینه و فتنه را شعله‌ور کنند. سزاوار است اندیشمندان مذاهب اسلامی با سعه صدر اعتقادات و استدلال‌های دیگر مذاهب را به طور مستقیم از خود آنان دریافت نمایند و اگر برای آنان قابل پذیرش نبود دست کم تصور صحیحی از آن داشته باشند تا توطئه دشمن که به هیچ دینی معتقد نیست ناکام بماند. عقیده به غیبت آخرین وصی پیامبر گرامی اسلام امام دوازدهم حضرت حجت بن الحسن العسکری یکی از اعتقادات مهم امامیه است. در این مقاله سعی بر این است که ضمن بیان دیدگاه‌های مختلف در مورد غیبت امام، علت وقوع غیبت و آثار مترتب بر آن به کمک کلام نبی گرامی اسلام و ائمه معصومین تبیین گردد. مقاله به دنبال اثبات این حقیقت است که علت اصلی غیبت امام کم‌کاری و کوتاهی مردم بود و علل دیگر یاد شده در روایات اسلامی بیان همین حقیقت است. غیبت بعد از وقوع آثار خاصی دارد که پرورش یاران کارآمد امام و ایجاد زمینه مستعد جهانی برای پذیرش حکومت الهی توسط انسانی معصوم از آن دسته هستند.
دانلود