دیدار با امام عصر و توقیع علی بن محمد سمری
54 بازدید
محل نشر: مشرق موعود/سال پنجم/شماره17/بهار1390
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از موضوع‌های مهم در بحث مهدویت موضوع دیدن امام عصر در دوران غیبت است. با مراجعه به منابع روایی و کتاب‌های بزرگان شیعه روشن می‌شود بحث و گفت‌وگو از دیدار با امام عصر در بین شیعیان از اولین زمان‌ امکان آن، یعنی تولد حضرت، متداول بوده است. وقوع دیدار با امام عصر در غیبت کبری مورد اتفاق همه اندیشمندان شیعه است و هیچ یک از آنان به طور مطلق این مسئله را رد نکرده‌اند. یکی از اشکال‌های معروف مطرح شده در موضوع دیدار با امام زمان توقیع صادر شده از طرف امام برای نایب چهارم مرحوم علی بن محمد سمری است. در این تحقیق ضمن بحث از سند و دلالت این توقیع ثابت می‌شود سند این توقیع ضعیف است و برای استناد و ردّ دیدارها حجیت ندارد. در صورت پذیرش حجیت آن، دلالت توقیع تمام نیست و دیدارهای مورد بحث را شامل نمی‌شود. با پذیرش اعتبار و دلالت توقیع نیز، دیدارهای صورت گرفته را از باب استثنا می‌پذیریم یا می‌گوییم: توقیع خبر واحد و ظن‌آور است و توان معارضه با یقین حاصل از دیدارها را ندارد. علاوه دیدارها دارای سندهای معتبری هستند و توان معارضه با توقیع را دارند و در صورت معارضه به دلیل کثرت دیدارها ترجیح با دیدارها خواهد بود و وقوع ملاقات ثابت خواهد شد.