خط قرمز
61 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در روایت‌های متعدد «توقیت» یعنی تعیین وقت برای ظهور حضرت ولی عصر ممنوع دانسته شده است و امامان فرموده‌اند هر کس تعیین وقت نماید، خداوند با تأخیر انداختن ظهور، دروغ‌گو بودن او را ثابت می‌کند. بنابراین فرمودند ما اهل بیت هرگز برای ظهور وقت تعیین نمی‌کنیم. هر کس هم تعیین وقت نماید دروغ‌گو است و وظیفه شیعیان تکذیب آنان است. در برخی روایات دلیل ممنوعیت تعیین وقت، موجب نا امید شدن مردم دانسته ‌شده است و در برخی دیگر با تشبیه به جریان حضرت موسی (تبدیل شدن مناجات سی روزه در کوه طور به چهل روز) موجب به وجود آمدن فرقه‌ها و انحرافات بزرگ اعلام شده است. (فتنه گوساله سامری). با توجه به روایات یاد شده و آسیب‌هایی که اهل بیت بیان کرده‌اند، توقیت خط قرمز منتظران است و امامان از ابتدا شیعیان را از این کار نهی کرده‌اند.