احتیاط در دین
58 بازدید
محل نشر: پژوهشهای مهدوی/سال اول شماره اول/تابستان 1390
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چند ماه پیش مستندی با عنوان «ظهور بسیار نزدیک است» در سطح وسیعی از کشور توزیع شد که در صدد بررسی وقایع و شخصیت‌های دوران ظهور بود. نوشتار حاضر، نقد محتوایی این مستند است که در دو بخش نقدهای کلی و نقدهای موردی ارائه می‌شود. در نقد کلی به تطبیق کردن قطعی نشانه‌ها ظهور بر مصادیق خارجی، تعیین وقت برای ظهور، غفلت از مباحث اصلی مهدویت و نشانه‌های ظهور، استناد به روایات و کتاب‌های غیر معتبر، سیال معنا کردن نشانه‌های ظهور اشاره شده است. در نقد موردی نیز به این موارد اشاره شده است: مقایسه‌ ناصواب میان یاران امام مهدی و امام حسین، تحریف کلام مقام معظم رهبری، تمسک به خطبه البیان، تطبیق قطعی شیصبانی و نفس زکیه اول، عبد الله حاکم حجاز، درست معنا نکردن حدیث تحابوا بروح الله، دیدگاه بزرگان در سید خراسانی، تحریف خال به خلل، شابّ بودن سید خراسانی، نقل کلام آیت الله ری‌شهری، اختلاف سیدحسنی و سیدخراسانی، دیدار آیت الله حائری عراقی، انتساب‌های غلط به مقام معظم رهبری، مستندات در سفیانی و یمانی، توجیه‌های در بنی تمیم و شعیب بن صالح، محل خروج سمرقند است یا ری، بررسی ویژگی‌های دیگر شعیب، برجسته کردن بشارت‌های رئیس جمهور زمینه ساز انحراف.