نقد مقاله «غیبت امام مهدی» نوشته دکتر عبدالعزیز عبدالحسین ساشدینا، استاد مطالعات مذهبی دانشگاه ویرجینیای آمریکا
52 بازدید
محل نشر: پژوهشهای مهدوی/سال اول شماره دوم/پاییز 1390
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله حاضر، اعتقاد به غیبت امام منجی به عنوان اعتقادی محوری در آیین مهدویت که نتیجه مستقیم اعتقاد به امام دوازدهم می‌باشد را مطرح نموده و ضرورت حیات او، که بقاء‌ انسان به وجود مقدسش به عنوان حجت الهی بستگی دارد، را مورد حمایت قرار می‌دهد و جاذبه آشکار انتظار نجات‌بخش حضرتش که شرایط ناگوار تاریخی حاضر را به نفع محرومان و مستضعفان سامان می‌بخشد، را ارائه می‌نماید و به بررسی دیدگاه‌های محدثین در این باره می‌پردازد و دو نوع غیبت آن امام را مورد تحقیق قرار می‌دهد و نقش نواب اربعه آن حضرت را در دوره غیبت اول (صغری) بررسی می‌کند و به این دوره اشاراتی دارد و آنگاه غیبت کبری را بررسی و توجیه نموده و به تفسیر و تبیین دلایل غیبت پرداخته و به تأثیرات این دوره در اقتدار فقهای امامیه در رهبری جامعه شیعی پرداخته است.