دولت محبّت (ویژگی‌های دولت زمینه ساز)
54 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
روشن است حکومت صالحان و ولایت دینی نعمتی بزرگ است که خداوند به جامعه ارزانی می‌دارد. و به فرموده قرآن، خداوند هیچ نعمتی را بدون دلیل و استحقاق تغییر نمی‌دهد: ذلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ یَکُ مُغَیِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلى‏ قَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ بنابراین همان گونه که خداوند حکومت دینیی را که با پیامبر به جامعه عطا فرموده بود در اثر عدم فرمان برداری مردم از آنها گرفت. برای برخورداری از آن نعمت نیز مردم (قوم) باید تغییر و ایجاد استحقاق نمایند. در میان عوامل تغییر دهنده مردم، حکومت و حاکمان، برنامه ریزان و مدیران جامعه نقشی مهم و کلیدی دارند. لذا سهم حکومت برای زمینه سازی ظهور حضرت ولی عصر سهمی اساسی و سرنوشت ساز است. ما ایجاد استحقاق را برای فراهم شدن بزرگ‌ترین نعمت ولایت که ظهور حضرت ولی عصر است زمینه سازی ظهور می‌گوییم. در این نوشتار برنامه‌های گروهی برای زمینه سازی که نیاز به قدرت سیاسی و حکومت به معنای امروزی دارد بررسی می‌شود. در روایات نیز به وجود گروهی زمینه ساز برای حکومت مهدوی تصریح شده است
دانلود