پاسخ به شبهه های احمد الکاتب در موضوع احادیث دوازده امام (3)
55 بازدید
محل نشر: مجله مشرق موعود شماره 8 زمستان 1387
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
خلاصه شبه‌ها: 1. بزرگان شیعه، در اعتقاد به دوازده امام بر کتاب سلیم بن قیس اعتماد کرده‌اند. 2. کتاب سلیم را دو راوی ضعیف نقل کرده‌اند. 3. شیخ مفید کتاب سلیم را تضعیف کرده است. 4. اشکال‌های زیدیه بر احادیث دوازده امام. 5. احادیث دوازده امام دلالتی بر فرزند امام حسن عسکری ندارد. خلاصه پاسخ‌ها: 1. این ادعا هم خلاف واقع است. زیرا بزرگان شیعه نود در صد روایت دوازده امام را از راه غیر سلیم نقل کرده‌اند. 2. مؤلفان شیعه بیش از سی طریق به سلیم دارند که این دو نفر تنها در سه طریق واقعند. لذا نقلشان اثری ندارند. 3. این براشت غلطی از کلام ایشان است. شیخ مفید در مقام هشدار به مردم عادی است نه تضعیف اصطلاحی. 4. شیخ صدوق همه اشکال‌های زیدیه را پاسخ داده است. اما نویسنده هیچ اشاره‌ای به آنها نکرده است. این احادیث به دو گونه بر فرزند امام حسن عسکری دلالت دارد. یکی به عموم دیگری به متن.