هشداری برای خودم
57 بازدید
تاریخ ارائه : 1/6/2013 11:44:00 AM
موضوع: امامت و مهدویت

ُ إِذَا خَرَجَ الْقَائِمُ  خَرَجَ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ مَنْ کَانَ یَرَى أَنَّهُ مِنْ أَهْلِهِ وَ دَخَلَ فِیهِ شِبْهُ عَبَدَةِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَر؛ هنگامى که قائم علیه السّلام خروج کند کسى که خود را از اهل این امر مى‏پنداشته از این امر خارج خواهد شد و (به عکس) افرادى چون خورشید پرستان و ماه پرستان داخل در آن مى‏گردند