سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشکده حج و زیارت 
عضو هیئت علمی گروه کلام 
2013/08/17 
ادامه دارد 
پژوهش 
همکاری 
موسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت) 
معاون پژوهش 
2008/09/22 
2013/09/22 
علمی اجرائی 
همکاری 
موسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت) 
مسئول واحد پرسش و پاسخ 
2005/03/21 
2008/09/21 
علمی اجرایی 
همکاری 
مرکز تخصصی مهدویت قم 
مدرس 
2004/09/22 
ادامه دارد 
تدریس و راهنمایی 
همکاری 
موسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت) 
مدیر گروه قرآن و حدیث 
2008/09/22 
2010/09/23 
پژوهش و راهنمایی 
همکاری 
دانشگاه امیر المؤمنین اهواز 
استاد 
2012/09/27 
ادامه دارد 
تدریس بررسی تحلیلی متون مهدوی 
همکاری 
موسسه آینده روشن(پژوهشکده مهدویت) 
عضو هیات علمی 
2008/09/24 
ادامه دارد 
پژوهش 
همکاری 
رادیو معارف 
کارشناس 
2013/11/22 
ادامه دارد 
پاسخگویی به پرسشهای مهدوی 
همکاری 
شبکه قرآن سیما 
کارشناس 
2010/04/23 
2012/12/14 
تبیین مهدویت و پاسخگویی به پرسشها 
همکاری 
شبکه جهانی ولایت 
کارشناس 
2011/06/27 
ادامه دارد 
تبیین مهدویت و پاسخگویی به پرسشها 
همکاری 
همایش دکترین مهدویت 
دبیر علمی همایش 
2009/08/06 
ادامه دارد 
ارزیابی مقالات و دبیر کمسیون تخصصی 
همکاری 
پژوهشکده حج و زیارت 
مدیر گروه کلام و معارف 
2014/06/22 
ادامه دارد 
پژوهش 
تدریس 
مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
منبع شناسی کتب روایی مهدویت  
تدریس 
پژوهشکده مهدویت قم 
مدرس 
 
 
منبع شناسی کتب حدیثی مهدویت 
تدریس 
مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
امام مهدی در احادیث شیعه 
تدریس 
مرکز تخصصی مهدویت 
مدرس 
2013/09/07 
2014/01/12 
شبهه شناسی مهدوی 
تدریس 
دانشگاه امیر المؤمنین 
مدرس 
2013/11/08 
2013/04/26 
بررسی تحلیلی متون مهدوی 
تدریس 
مرکز تخصصی مهدویت 
مدرس 
2012/06/04 
ادامه دارد 
تاریخ حدیث شیعه